Hội thi thanh thiếu niên nhi đồng sáng tạo Hà Nội năm 2012

Hội thi thanh thiếu niên nhi đồng sáng tạo Hà Nội năm 2012
Hội thi thanh thiếu niên nhi đồng sáng tạo Hà Nội năm 2012

Phóng sự về cuộc thi thanh thiếu niên nhi đồng sáng tạo

Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội